Category Archives: Lý luận , phê bình

Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 3 – Thi học Aristote

Thụy Khuê Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 3 – Thi học Aristote     Từ thế kỷ IV trước Tây lịch, Aristote (384-322) đã phân tích và mổ xẻ bản chất của nghệ thuật, xác định nguồn cội và những nguyên tắc chính của sáng tạo trong cuốn Poétique (Thi học). Chữ […]

Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 2 – Sơ lược tiến trình phê bình trong thế kỷ XX

Thụy Khuê Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 2 – Sơ lược tiến trình phê bình trong thế kỷ XX     Triết gia đầu tiên để lại hệ thống suy tưởng làm nền cho sự phân tích và phê bình văn học là Aristote với tác phẩm Thi Học (Poétique). Sau Aristote, […]

Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 1- Ý thức phê bình

Thụy Khuê Phê bình văn học thế kỷ XX Chương 1- Ý thức phê bình   Phê bình là một trong những sinh hoạt hàng ngày của đời sống, là một phản xạ trước mỗi lựa chọn, mỗi hành động, phát xuất từ ý thức bản thân: khi nghe một lời nói, một bản tin, […]