Tag Archives: Cao Kim Lan

Biểu tượng: từ kí hiệu học đến tu từ học tiểu thuyết                                                   

“Nói là chúng ta sống trong một thế giới biểu tượng thì vẫn chưa đủ, phải nói một thế giới biểu tượng sống trong ta”.

Lịch sử trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp và dấu vết của hệ hình thi pháp hậu hiện đại

Chủ nghĩa hiện đại và văn chương hư cấu hiện đại đã bộc lộ những sự bất bình thường trong hệ hình (paradigm, paradigmatic)(1) của nó. Xuất hiện với tư cách là một trào lưu văn hoá mới, hình thành chính trong quá trình chối bỏ chủ nghĩa hiện đại, phê phán những ảo tưởng […]