Category Archives: Văn hóa

Trà – biểu tượng của văn hóa phương Đông

Monday, 25 February 2008 04:36 N.I. Niculin. Trà – biểu tượng của văn hóa phương Đông Người post bài:  esc TRÀ BIỂU TƯỢNG CỦA VĂN HÓA GIAO TIẾP PHƯƠNG ĐÔNG                                                                                         N.I.NICULIN Một người uyên bác về văn hóa truyền thống Việt Nam, nhà văn Nguyễn Tuân, vào đầu những năm 70, trong lúc chiến […]

Một số nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc

Saturday, 28 August 2010 06:16 Phạm Thùy Linh. Một số nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc Người post bài:  esc   MỘT SỐ NÉT TƯƠNG ĐỒNG TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC Phạm Thùy Linh Văn hoá có sức mạnh gắn kết con người, […]

Ẩm thực & ẩm thực VN từ góc nhìn triết lý âm dương

Thursday, 10 January 2008 15:12 Trần Ngọc Thêm. Ẩm thực & ẩm thực VN từ góc nhìn triết lý âm dương ẨM THỰC VÀ ẨM THỰC VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (Trường Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia Tp. HCM)   Triết lý âm dương là […]