Tag Archives: Lã Nguyên

Tiếp nhận tư tưởng mỹ học cổ điển phương Đông và phương Tây vào Việt Nam từ 1986 đến nay

Nhìn lại lịch sử tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài, có thể thấy, tư duy lí thuyết của Việt Nam không phải bao giờ cũng hứng thú với tư tưởng mĩ học của Trung Hoa nói riêng và phương Đông nói chung.