Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Nhân đọc cuốn “Việt Nam thế kỷ X: những mảnh vỡ lịch sử” của Trần Trọng Dương

Khi Lịch sử được giải mã bằng… phán đoán! (Nhân đọc cuốn “Việt Nam thế kỷ X: những mảnh vỡ lịch sử” của Trần Trọng Dương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2019) Phạm Hoàng Mạnh Hà Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 10:17 Cuốn “Việt Nam thế kỷ X: những mảnh vỡ lịch […]

Giới thiệu sách – Người khổng lồ đội mồ kể chuyện của Lại Văn Long

Người khổng lồ đội mồ kể chuyện của Lại Văn Long Sau nhiều năm “lận đận”, cuối tháng 5-2019, “Người khổng lồ đội mồ kể chuyện” của Lại Văn Long đã được NXB Hội Nhà văn cho “chào đời”. Đây là tiểu thuyết sử thi huyền ảo lấy cảm hứng từ quan tài đá khổng […]