Monthly Archives: Tháng Ba 2017

Bộ giáo trình mới về Lịch sử văn học Việt Nam hiện đại

BỘ GIÁO TRÌNH MỚI VỀ LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thương – Cập nhật: 29/03/2017 Đây là bộ giáo trình lịch sử văn học Việt Nam đồ sộ, tổng số hơn 1000 trang, khổ giấy 16 x 24 cm, do Nxb Đại học Sư phạm ấn hành. […]