DANH SÁCH CỰU NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH VĂN HỌC CỦA VIỆN VĂN HỌC –

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI – VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Stt Họ và tên Tên đề tài Người hướng dẫn khoa học Năm

bắt đầu

Năm bảo vệ Nơi làm việc hiện tại Chức vụ Tel & Email
1 Nguyễn Thanh Vân Truyện viết cho thiếu nhi dưới chế độ mới GS. Vũ Đức Phúc 1982
2 Nguyễn Đức Ninh Tiểu thuyết Indonexia nửa đầu thế kỉ XX GS. Hồ Tôn Trinh 1982
3 Lê Thị Đức Hạnh Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan GS. Vũ Đức Phúc 1982
4 Đặng Văn Lung Quan họ nguồn gốc và quá trình phát triển GS. Vũ Đức Phúc 1982
5 Bùi Công Hùng Các thành phần của câu thơ GS. Hồ Tôn Trinh 1983
6 Lê Đình Cúc Tiểu thuyết viết về chiến tranh của Hemingway GS. Nguyễn Đức Nam 1985
7 Nguyễn Văn Truy (Thành Duy) Về tính dân tộc trong văn học GS. Hồ Tôn Trinh 1987
8 Phạm Tú Châu Mấy vấn đề mấu chốt của Hoàng lê nhất thống chí: Văn bản- Tác giả- Thể loại GS. Vũ Đức Phúc 1986 1987
9 Trần Thị Băng Thanh Ngô Thì Sĩ, những chặng đường trước tác GS. Vũ Đức Phúc 1986 1987
10 Nguyễn Thị Nhung Góp phần nghiên cứu lí luận thể loại sân khấu tuồng truyền thống GS. Hồ Tôn Trinh 1987 1988
11 Lê Thị Dục Tú Quan niệm về con người trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn GS.TS. Trần Đình Sử 1989 1994 0914374312
12 Đinh Thị Minh Hằng Xác định về Lê Quý Đôn với tư cách nhà lý luận văn học đầu tiên ở Việt Nam thời trung đại GS. TSKH. Phương Lựu 1989 1994 0986999866
13 Lưu Khánh Thơ Thơ tình Xuân Diệu GS. Hà Minh Đức 1989 1995 0904165952
14 Nguyễn Sỹ Đại Một số đặc trưng nghệ thuật của thơ tứ tuyệt đời Đường PGS. Nguyễn Khắc Phi 1989 1995
15 Vũ Tuyết Loan Văn học Campuchia từ Riêm Kê đến Tum Tiêu PGS. Nguyễn Tấn Đắc 1991 1992
16 Trần Đức Các Vị trí tục ngữ trong mối quan hệ với các thể loại folklore và văn học thành văn GS. Hồ Tôn Trinh 1991 1992
17 Nguyễn Phạm Hùng Vận dụng quan điểm thể loại vào việc nghiên cứu văn học Việt Nam thời Lý Trần GS. Nguyễn Huệ Chi 1992 1995
18 Vũ Thị Khánh Dần Tiểu thuyết của Nhất Linh trước Cách mạng tháng Tám PGS.TS. Lê Thị Đức Hạnh 1992 1997
19 Lại Văn Hùng Khảo sát văn nghệ dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh 1992 1999
20 Nguyễn Thị Mai Liên Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong sử thi “Ramayana” PGS.TS. Lưu Đức Trung 1992 1999
21 Nguyễn Hữu Sơn Khảo sát loại hình tiểu truyện thiền sư trong Thiền uyển tập anh GS. Nguyễn Huệ Chi 1992 1999 0913031635
22 Nguyễn Như Nguyện Sáng tác của Andray Platonop những năm 20 – Tiến trình và đỉnh điểm PGS.TS. Lưu Văn Bổng 1992 2000
23 Nguyễn Đức Mậu Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học GS.TS. Trần Đình Sử 1992 2000 0947766869
24 Lê Thị Thanh Hương Truyện sử Melayu và vị trí của nó trong văn học Melayu trung đại 1.PGS. Phan Ngọc

2.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn

1992 2000
25 Nguyễn Thị Huệ Những dấu hiệu đổi mới trong văn xuôi Việt Nam từ 1980 đến 1986 qua 4 tác giả: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Nguyễn Mạnh Tuấn GS. Phong Lê 1992 2001
26 Trần Thị Hải Yến Giai nhân kỳ ngộ diễn ca trong dòng văn học Duy tân yêu nước đầu thế kỉ XX PGS.TS. Phạm Tú Châu 1992 2002 0983256089
27 Đặng Thị Hảo Thơ tình Việt Nam thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX GS. Nguyễn Huệ Chi 1992 2002
28 Phạm Ngọc Lan Ký văn xuôi chữ Hán thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh 1992 2002 0912082435
29 Nguyễn Văn Dân Những vấn đề lý luận của văn học so sánh GS. Hồ Tôn Trinh 1993 1994
30 Phan Trọng Thưởng Những vấn đề về sự hình thành và phát triển của kịch nói trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại (từ đầu thế kỉ XX đến 1945) GS. Phong Lê 1994 1995 0913303211
31 Vũ Tuấn Anh Sự vận động của cái tôi trữ tình trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay GS. Phong Lê 1994 1995
32 Lê Thị Phong Tuyết Vị trí của Julie hay nàng Hesloise mới trong sự phát triển của tiểu thuyết Pháp viết về tình yêu GS. Vũ Đức Phúc 1994 1996
33 Hà Công Tài Ẩn dụ và đặc trưng hình thể của ngôn từ thơ ca GS. Hồ Tôn Trinh 1994 1996 0904288085
34 Vũ Văn Sỹ Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình Việt Nam từ sau 1945 GS. Phong Lê 1994 1996
35 Tôn Phương Lan Tìm hiểu phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu GS. Phong Lê 1994 1996
36 Phan Thị Diễm Phương Nghiên cứu so sánh sự phát triển về cấu trúc ấn luật và chức năng biểu đạt của các thể thơ lục bát và song thất lục bát GS.TS. Trần Đỉnh Sử 1994 1996
37 Trần Thị An Đặc trưng thể loại truyền thuyết và văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam PGS.TS. Kiều Thu Hoạch 1995 2000 0915377133
38 Nguyễn Đăng Điệp Giọng điệu trong thơ trữ tình (qua một số nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới) GS.TS. Trần Đình Sử 1995 2001 0912246499
39 Nguyễn Thị Bích Thúy Đặc điểm nghệ thuật thơ trữ tình R.Tagore qua 2 tập thơ “Người làm vườn và Tặng phẩm của người yêu” PGS. Lưu Đức Trung 1995 2002
40 Lã Duy Lan Văn xuôi viết về nông thôn trong công cuộc đổi mới qua một số tác giả tiêu biểu GS. Hà Minh Đức 1996 1997
41 Nguyễn Hoa Bằng Thi pháp truyện ngắn Nam Cao GS. Phong Lê 1996 2000
42 Nguyễn Thị Tuyết Nga Tìm hiểu phong cách văn xuôi Nguyễn Khải GS. Hà Minh Đức 1996 2002
43 Nguyễn Kim Hồng Sự thể hiện làng quê trong văn xuôi hiện thực trước cách mạng tháng 8-1945 GS. Phong Lê 1996 2002
44 Trương Xuân Tiếu Tìm hiểu nghệ thuật thơ Nôm – Đường luật của Hồ Xuân Hương GS. Nguyễn Huệ Chi 1996 2003
45 Nguyễn Đức Hạnh Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (thơ cách mạng và kháng chiến 1945-1975) GS. Hà Minh Đức 1996 2003
46 Hasebe Heikichi Văn hóa và văn học Nhật Bản, đặc điểm chung và sự tiếp nhận ở góc độ cá nhân GS. Hà Minh Đức 1996 1997
47 Lê Văn Dương Lý luận văn học thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954) GS. Hà Minh Đức 1997 2002
48 Nguyễn Thu Phương Phong cách thơ từ Tô Đông Pha GS. Nguyễn Khắc Phi 1997 2004
49 Đào Thủy Nguyên Cảm hứng nghệ thuật và thế giới nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Khải GS. Phong Lê 1998 2002
50 Trần Thị Sâm Những chuyển biến trong quan niệm về thơ đầu TK XX đến 1945 GS. Hà Minh Đức 1998 2002
51 Nguyễn Đức Hạnh Tiểu thuyết Việt Nam thời kì 1965-1975 – nhìn từ góc độ thể loại GS. Phong Lê 1998 2004
52 Nguyễn Kim Anh Thiên nhiên đặc trưng trong thi pháp tiểu thuyết của Jack London GS. Phùng Văn Tửu 1998 2005
53 Lê Minh Truyên Thạch Lam với Tự lực văn đoàn GS. Phong Lê 1999 2004
54 Ngô Văn Thư Tiểu thuyết của Khái Hưng PGS.TS Lê Thị Đức Hạnh 1999 2005
55 Phạm Đình Ân Vị trí của Thế Lữ trong tiến trình văn học VN hiện đại GS. Hà Minh Đức 1999 2006
56 Trần Thị Phương Lan Sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố 1.GS Hà Minh Đức

2.PGS TS Phan Trọng Thưởng

1999 2008
57 Nguyễn Thị Bình Những cuộc hành trình trong không gian qua tiểu thuyết của J.M.G.Le Clezio PGS.TS Lộc Phương Thủy 2000 2006
58 Đinh Thị Reo Kiểu nhân vật đam mê trong sáng tác của Balzac 1.PGS.TS Lộc Phương Thủy

2.PGS.TS Lê Phong Tuyết

2001 2005
59 Bùi Thanh Truyền Yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam 1.GS. Trần Đình Sử

2.PGS.TS. Bích Thu

2001 2006 0914351213
60 Đỗ Phương Thảo Nghệ thuật tự sự trong sáng tác của Ma Văn Kháng (qua một số tác phẩm tiêu biểu) 1.PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện

2.GS.TSKH Phương Lựu

2001 2007
61 Lê Thị Hồng Vân Tác phẩm văn học nhìn từ mối quan hệ giữa văn bản và người đọc PGS.TS. Trương Đăng Dung 2001 2007
62 Sầm Thị Thu Hương Thi pháp tiểu thuyết qua một vài tác phẩm của nhà văn Theodore Dreiser PGS.TS. Nguyễn Liên 2002 2007
63 Nguyễn Thị Bích Thu Truyện ngắn VN 1945-1975 nhìn từ góc độ thể loại 1.GS. Phong Lê

2.PGS.TS..Mai Hương

2002 2007
64 Hoàng Thị Huế Thơ mới nhìn từ góc độ quan hệ văn hóa – văn học 1.PGS.TS. Vũ Tuấn Anh

2.TS. Hà Công Tài

2002 2007
65 Nguyễn Thị Bích Hồng Đoạn trường tân thanh cuộc tái tạo nghệ thuật của Nguyễn Du 1.PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh

2.PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn

2002 2007
66 Phạm Thị Phương Thái Ngôn từ và thể thơ trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Du 1.PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh

2.PGS.TS. Vũ Thanh

2002 2007
67 Vũ Thị Thanh Minh Thể loại phóng sự trong văn học Việt Nam giai đoạn 1932-1945 1.PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

2.PSG.TS. Tôn Thảo Miên

2002 2007
68 Nguyễn Đình Vĩnh Vai trò của văn học dịch đối với quá trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại 1.PGS.TS. Trương Đăng Dung

2.TS. Trịnh Bá Đĩnh

2002 2008
69 Đào Thị Thu Hằng Nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm Yasunari Kawabata GS. Hà Minh Đức 2003 2006
70 Lê Thị Hồ Quang Thơ tình trong Thơ mới 1932-1945 (xét từ đặc trưng thi pháp) 1.GS. Phong Lê

2.PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

2003 2007
71 Hoàng Sỹ Nguyên Thơ mới 1932-1945 nhìn từ góc độ thể loại 1.PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

2.PGS.TS. Vũ Văn Sỹ

2003 2007 0905153259
72 Nguyễn Đức Thuận Văn trên Nam Phong tạp chí (1917-1934) 1.GS. Nguyễn Đình Chú

2.PGS.TS. Lại Văn Hùng

2003 2007
73 Lê Thanh Nga Vấn đề chủ nghĩa hiện thực qua sáng tác của F.Kapka PGS.TS. Trương Đăng Dung 2003 2007 0984916049
74 Nguyễn Thị Mai Chanh Nghệ thuật tự sự của Lỗ Tấn qua hai tập truyện ngắn “Gào thét” và “Bàng hoàng” 1.GS.TS.Trần Đình Sử

2.TS. Trịnh Bá Đĩnh

2003 2008
75 Phạm Ngọc Hiền Thi pháp tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945-1975 1.PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

2.PGS.TS. Tôn Phương Lan

2004 2007 0914433211
76 Mai Thị Liên Giang Vấn đề chủ thể tiếp nhận qua lịch sử tiếp nhận Thơ mới 1.PGS.TS. Trương Đăng Dung

2.PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

2004 2008
77 Mai Hải Oanh Nghệ thuật tự sự của Lỗ Tấn qua hai tập truyện ngắn Gào thét và Bàng hoàng 1.GS. Hà Minh Đức

2.PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2004 2008
78 Trần Hoài Anh Lý luận phê bình văn học trong đô thị miền Nam 1954-1975 1.PGS.TS. Trương Đăng Dung

2.PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2005 2008 0905704888
79 Trần Quang Đạo Những khuynh hướng tư tưởng nghệ thuật thơ của thế hệ sáng tác sau 1975 PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2004 2009
80 Cao Thị Hảo Quá trình hình thành và phát triển của văn xuôi Quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối TK XIX đầu TK XX 1.PGS.TS. Vũ Thanh

2.PGS.TS. Vũ Đức Mậu

2004 2009
81 Lê Quang Tư Một thế kỉ nghiên cứu lịch sử VHVN (qua một số công trình văn học sử) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện 2004 2009
82 Ngô Minh Hiền Văn xuôi Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường từ góc nhìn văn hóa 1.PGS.TS. Vũ Tuấn Anh

2.PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2004 2009
83 Phạm Duy Nghĩa Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi PGS.TS. Mai Hương 2004 2010 01669000111
85 Dương Thị Ánh Tuyết Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu Mark Twain PGS.TS. Lê Huy Bắc 2005 2009
86 Vũ Thanh Hà Thể loại tiểu thuyết chương hồi chữ Hán VN PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 2005 2009
87 Nguyễn Thị Tuyết Minh Tiểu thuyết lịch sử VN từ 1945 đến nay PGS.TS. Vũ Tuấn Anh 2005 2009 0989240467
88 Nguyễn Đại Dương Các khuynh hướng tư tưởng thẩm mĩ trong văn xuôi hiện thực VN nửa đầu TK XX (1900-1945) PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2005 2009
89 Lê Tú Anh Tiểu thuyết VN giai đoạn 1900-1930 PGS.TS. Lại Văn Hùng 2005 2010
90 Lê Hương Giang Giá trị tư tưởng nghệ thuật trong kịch Lưu Quang Vũ 1.PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

2.PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

2005 2010 0913938646
91 Thái Cao Vàng Anh Người kể chuyện trong tiểu thuyết VN đương đại PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2006 2010 0905348181
92 Dương Thu Hằng Trương Vĩnh Kí và bước khởi đầu đời sống văn chương hiện đại TS. Trần Thị Hải Yến 2006 2010
93 Hoàng Điệp Cảm hứng thời đại và phong cách cá nhân trong thơ VN chống Mỹ 1.GS. Phong Lê

2. PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

2005 2011
94 Trần Thanh Hà Quan niệm của Milan Curea về tiểu thuyết qua lí luận và thực tiễn sáng tác PGS.TS. Trương Đăng Dung 2007 2011
95 Nguyễn Thị Hậu Trường ca Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại PGS.TS. Nguyễn Văn Dân 2007 2011
96 Cao Thị Xuân Phượng Phóng sự Việt Nam thời kì đổi mới PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2007 2011 0905128988
97 Nguyễn Thị Thắm Linh cảm trong bi kịch của Secxpia PGS.TS. Lê Đình Cúc 2007 2010
98 Nguyễn Huy Bỉnh Truyện kể dân gian trong không gian văn hóa xứ Bắc 1.PGS.TS. Nguyễn Thị Huế

2.PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh

2008 2011 0982783132
99 Trần Minh Hường Hình tượng Rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam PGS.TS. Trần Thị An 2008 2011 Khoa Sư phạm Khoa học xã hội – Trường Đại học Sài Gòn Giảng viên 0918978117/ minhhuong117@gmail.com
100 Phạm Thị Phương Chi Cảm thức nghệ thuật trong sử thi Ramayana

 

1.PGS.TS. Trương Đăng Dung

2. TS. Nguyễn Thị Mai Liên

2008 2011 0912777191
101 Hoàng Kim Oanh Sự tiếp nhận Edgar Allen Poe ở Việt Nam 1.PGS.TS. Lương Duy Trung

2. TS. Huỳnh Văn Vân

2006 2011
102 Hoàng Tố Mai Edgar Allen Poe, quan niệm nghệ thuật và tác phẩm GS.TS. Lộc Phương Thủy 2006 2011 01683815308
103 Nguyễn Thanh Tâm Sự thâm nhập của chất văn xuôi vào thơ Việt Nam từ 1975 đến 2000 PGS.TS. Lưu Khánh Thơ 2008 2011
104 Nguyễn Thị Ninh Kết cấu tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại PGS.TS. Tôn Thảo Miên 2008 2011
105 Cao Kim Lan Tu từ học tiểu thuyết GS.TS. Trần Đình Sử 2006 2012 Viện Văn học Phó phòng Lý luận 0989200738/caokimlanvvh@gmail.com
107 Phạm Thị Ngọc Hoa Thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm Nguyễn Trãi – quan niệm thẩm mỹ và phương thức nghệ thuật PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 2008 2012
108 Đỗ Hải Ninh Tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện trong VHVN đương đại PGS.TS. Nguyễn Bích Thu 2006 2012 0989898263
109 Trần Thị Hạnh Yếu tố trào lộng trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại PGS.TS. Nguyễn Bích Thu 2008 2012
110 Lương Minh Chung Thơ Hoàng Cầm từ góc nhìn văn hóa PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2008 2012
111 Nguyễn Thị Kim Ngân Thiên nhiên với sắc thái văn hóa vùng trong ca dao trữ tình Trung bộ 1.GS.TS. Nguyễn Xuân Kính

2.PGS.TS. Nguyễn Thị Huế

2009 2012
112 Nguyễn Thị Việt Nga Vấn đề thân phận con người trong tiểu thuyết đô thị miền Nam 1954-1975 PGS.TS. Trương Đăng Dung 2009 2012
113 Ngô Thị Thanh Nga “Hoa tiên ký” trong mạch truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII – XIX 1.PGS.TS. Lại Văn Hùng

2.TS. Đặng Thị Hảo

2006 2012
114 Nguyễn Thị Tịnh Thy Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn PGS.TS. Lê Huy Tiêu 2007 2012 0945711998
115 Đinh Thị Thu Hà Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam đương đại 1.PGS.TS. Vũ Tuấn Anh

2.PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2008 2012
116 Nguyễn Diệu Linh Di cảo thơ của Chế Lan Viên trong tiến trình đổi mới Văn học Việt Nam 1. GS. Phong Lê

2. PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

2008 2013 0975190882
117 Lê Thanh Huyền Cấu trúc nghệ thuật truyện ngắn Tagor 1.PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh

2.TS Nguyễn Thị Mai Liên

2008 2013
119 Lý Thị Quỳnh Anh “Chủ nghĩa hiện thực hiện đại qua sáng tác của Nam Cao (so sánh với sáng tác của Sekhov)” PGS.TS. Đào Tuấn Ảnh 2008 2012
120 Phạm Thị Ngọc Hoa Thơ chữ Hán và chữ Nôm Nguyễn Trãi – quan niệm thẩm mĩ và phương thức nghệ thuật PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 2008 2012
121 Nguyễn Thị Ninh Kết cấu và ngôn ngữ trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại PGS.TS. Tôn Thảo Miên 2008 2013
122 Phạm Thị Thanh Nga Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Việt Nam đương đại 1. PGS.TS. Nguyễn Bích Thu

2. PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2008 2011
124 Hoàng Thị Huệ Khuynh hướng tiểu thuyết ngắn trong văn học đương đại Việt Nam (1986 đến nay) 1. PGS.TS. Nguyễn Bích Thu

2. PGS.TS. Tôn Phương Lan

2009 2012
125 Lê Thị Bích Thủy Kết cấu nghệ thuật của sử thi Ramayana Ấn Độ 1. GS.TS. Nguyễn Đức Ninh

2. PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2010 2012
126 Nguyễn Văn Thuấn Liên văn bản trong sáng tác Nguyễn Huy Thiệp PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh 2009 2013 0903652880
127 Bùi Như Hải Đặc trưng phản ánh hiện thực của tiểu thuyết Việt Nam về nông thôn từ 1986 đến nay PGS.TS. Hồ Thế Hà 2009 2013
128 Nguyễn Thị Thanh Xuân Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đươn đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu) PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2009 2013
129 Lê Thị Hương Thủy Truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay (nhìn từ góc độ thể loại) 1. PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

2. PGS. TS. Tôn Phương Lan

2007 2010 0983345786
130 Phạm Thị Hồng Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam dưới cái nhìn so sánh của các nhà phê bình nửa đầu thế kỉ XX 1. PGS.TS. Trần Nho Thìn

2. PGS.TS. Đinh Minh Hằng

2010 2014
131 Biện Thị Quỳnh Nga Hệ thống thể loại truyền thống trong Thơ mới 1932-1945 PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2009 2013
132 Phạm Thị Chiên Bi kịch trong văn học Việt Nam hiên đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu) PGS.TS. Tôn Thảo Miên 2009 2013
133 Đỗ Thị Ngọc Chi Văn chương Vũ Bằng dưới góc nhìn văn hóa 1. PGS. TS. Phạm Thành Hưng

2. PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2009 2012
134 Đỗ Thị Thu Huyền Thơ dân tộc Tày từ 1945 đến nay 1.GS.TS. Lê Văn Lân                                                 2. PGS.TS. Hà Công Tài 2009 2012
135 Nguyễn Thị Minh Thu Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam

 

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Huế

2.PGS.TS. Nguyễn Hằng Phương

2008 2013
136 Ngô Thu Thủy Văn xuôi Việt Nam thời kỳ hậu chiến (1975-1985) PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2008 2013
137 Thành Đức Bảo Thắng Giao thoa nghệ thuật giữa hai khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực thời kì 1932-1945 1.PGS.TS. Lê Thị Dục Tú

2.PGS.TS. Phạm Thành Hưng

2008 2013
138 Nguyễn Thị Phương Lan Tìm hiểu văn trên Tri tân tạp chí 1.PGS.TS. Lại Văn Hùng

2. TS. Phạm Thị Thu Hương

2007 2014 0912375640
139 Đặng Quốc Minh Dương Kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới

 

PGS.TS Nguyễn Thị Huế 2011 2014 0908479220
140 Ngô Bích Thu Nghệ thuật xây dựng cốt truyện của Edgar Allan Poe PGS.TS. Trương Đăng Dung 2008 2014
141 Nguyễn Trọng Đức “Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Jack London; GS.TS. Lộc Phương Thủy 2010 2014
142 Nguyễn Thanh Tâm “Thơ mới, nhìn từ góc độ loại hình; 1. TS. Chu Văn Sơn

2. PGS.TS. Tôn Thảo Miên

2010 2014 0987868503
143 Phan Tuấn Anh Đặc điểm nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết Gabriel Garcia Marquez PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2010 2014 0989230009
144 Nguyễn Văn Hùng Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 dưới góc nhìn tự sự học PGS.TS. Trương Đăng Dung 2010 2014
145 Lê Thị Diễm Hằng Yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết của Haruki Murakami PGS.TS. Trương Đăng Dung 2010 2014
146 Nguyễn Thị Kim Ngân Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết nhìn từ góc độ dịch chuyển không gian trong truyện cổ tích và truyện truyền kỳ Việt Nam PGS.TS. Trần Thị An 2010 2014
147 Lê Văn Trung Yếu tố hậu hiện đại trong truyện ngắn Việt Nam từ năm 1986 đến nay PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2010 2014
148 Lèng Thị Lan Đồng dao và trò chơi trẻ em các dân tộc thiểu sổ Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thị Huế 2009 2014
149 Nguyễn Thiên Lan Thơ Việt Nam thời kì hậu chiến (1975-1985) PGS.TS. Lưu Khánh Thơ 2011 2014
150 Nguyễn Thị Thúy Hồng Thể ký trong tiến trình hiện đại hóa văn học VN nửa đầu thế kỉ XX PGS.TS. Vũ Tuấn Anh 2009 2014
151 Lê Thị Dương Hiện tượng chuyển thể từ văn học sang điện ảnh ở Việt Nam (nghiên cứu liên văn bản) PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh 2010 2014 0979894185
152 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Đặc trưng bút pháp hậu hiện đại trong tiểu thuyết Paul Auster GS.TS. Lê Huy Bắc 2010 2014
153 Lê Thị Hòa Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của nhà văn Lào Suvanthon Bupphanuvong GS.TS. Nguyễn Đức Ninh 2011 2014
154 Phạm Văn Ánh Thể loại Từ trong văn học trung đại Việt Nam GS.TS. Trần Ngọc Vương 2009 2014 Viện Văn học Trưởng phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế 0988354078/phamvananhvvh@gmail.com
155 Đỗ Thị Thanh Nga Kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử qua trường hợp Nguyễn Huy Tưởng PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2009 20.5.2015 Viện Văn học Phòng Văn học Việt Nam Cận hiện đại 0942797909/ngatln@gmail.com
156 Vũ Thị Thu Hà Sự phân hóa thị hiếu thẩm mĩ của công chúng văn học Việt Nam đương đại PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2011 2014 Viện Văn học Phòng Lý luận Văn học 0989260199/
157 Phạm Thị Thuận Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ lý thuyết nữ quyền PGS. TS. Lê Thu Yến 2010 14.8.2015 Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Giáo viên 0945464682/ kgthuan76@gmail.com
158 Võ Phước Lộc Mỹ cảm về sự không tịch trong thơ thiền thời Lý – Trần ở Việt Nam PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân

TS. Phan Công Khanh

2010 14.8.2015 Đại học Tiền Giang Giảng viên 0978814486/vophuocloctg@gmail.com
159 Lê Văn Hỷ Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu 1. PGS.TS. Huỳnh Văn Vân

2. TS. Hà Thanh Vân

2010 15.8.2015 Tạp chí Vietnam Logistics Review Tổng Biên tập 0903912560/ levanhy.phd@gmail.com
159 Vũ Quỳnh Loan Thể thơ văn xuôi trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại PGS. TS. Lưu Khánh Thơ 2012 2015
160 Hoàng Thị Thập Nghệ thuật tiểu thuyết John Steinbeck PGS.TS. Lê Đình Cúc 2011 2014
161 Đoàn Ánh Dương Văn học Việt Nam giai đoạn 1986-2000: một số vấn đề lý luận và thực tiễn PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2011 30.11.2015 Phòng Tạp chí, Viện Văn học anhduong911@gmail.com
162 Trần Văn Trọng Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 1. TS. Phạm Thị Thu Hương

2. PGS.TS. Lại Văn Hùng

2011 25.11.2015 Phòng Văn học VN cận hiện đại tranvantrong9683@gmail.com
163
158 Lưu Thị Hồng Việt Không gian trong truyện cổ tích Việt Nam – Hàn Quốc: một cái nhìn so sánh PGS.TS. Trần Thị An 2011 2014
165 Nguyễn Thị Việt Hằng Văn học Phật giáo Việt Nam thế kỉ XVII-XIX PGS.TS. Lại Văn Hùng 2011 2015
166 Nguyễn Đức Toàn Khuynh hướng dòng ý thức trong văn xuôi Việt Nam từ 1986 đến nay PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp 2011 2014
167 Nguyễn Thanh Trâm Thần Thoại về mặt trời ở Việt Nam PGS.TS. Trần Thị An 2011 2014
168 Trần Thiện Khanh Diễn ngôn hiện thực trong văn học: những vấn đề lý thuyết và lịch sử PGS.TS. La Khắc Hòa 2011 27.11.2015 Phòng Văn học VN cận hiện đại Phó phòng thienkhanh1980@gmail.com
169 Nguyễn Đình Thu Thế giới nghệ thuật thơ chữ Hán Đào Tấn 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn

2. TS Nguyễn Ngọc Quang

2011 2014
170 Trần Thị Kim Thơ nữ Việt Nam hiện đại (Từ đầu thế kỉ XX đến nay) PGS.TS. Lưu Khánh Thơ 2011 2015
171 Hà Thị Thanh Nga Thể tài du kí văn xuôi chữ Hán thế kỉ XVIII-XIX PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn

PGS.TS. Biện Minh Điền

2011 2015 0917945867
172 Trần Thị Hồng Liễu Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh và những ảnh hưởng đối với văn học Việt Nam 1930-1945 PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2008 2011
173 Dương Thị Thúy Hằng Hành trình cách tân thơ Việt Nam hiện đại (từ sau phong trào Thơ Mới) PGS.TS. Mai Thị Hương 2011 2014
174 Nguyễn Thị Mai Hương Tiểu thuyết viết về nông thôn sau Đổi Mới từ góc nhìn văn hóa PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh 2011 2014
175 Ngô Thị Quỳnh Nga Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 về chiến tranh 1. PGS.TS. Tôn Phương Lan

2. PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

2011 2014