Category Archives: Đào tạo

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngữ văn Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu

21/08/2015 Ngày 15 tháng 8 năm 2015 tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Văn Hỷ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngữ văn, chuyên ngành Văn học Việt Nam, Mã số: 62 22 01 21 với đề tài “Lịch sử […]