Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2018

Giới thiệu sách: Ký hiệu học văn học

Ký hiệu học văn học Cuốn sách Ký hiệu học văn học được biên soạn nhằm vận dụng lý thuyết ký hiệu học để phân tích, giải mã tác phẩm văn học, giúp người đọc cách thực hành lý thuyết và vận dụng nó vào thực tiễn. Sách gồm 11 chương tập trung làm rõ […]