Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Share Button

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *