Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học (tập bài giảng và tài liệu tham khảo)

Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học (tập bài giảng và tài liệu tham khảo) 27/02/2017 Nhóm tác giả: Stephen Owen, David Damrosch, Karen Thornber Nơi xuất bản: Hà Nội Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Nơi phát hành: Lần xuất bản: 1 Ngày xuất bản: 2016 ISBN: 9786049446535 […]