Monthly Archives: Tháng Một 2017

Một công trình giàu tâm huyết về văn chương phương Nam: Văn chương phương Nam – một vài bổ khuyết

Một công trình giàu tâm huyết về văn chương phương Nam   Chi tiết Chuyên mục: Giới thiệu sách báo 18 12 2016 Được đăng: 18 Tháng 12 2016 Viết bởi Phan Phú Yên Nghiên cứu công phu, tư liệu chính xác, văn phong mạch lạc và giàu cảm xúc, tác phẩm Văn chương phương […]

Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành, đặc điểm thờ cúng và bản chất tôn giáo

Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành, đặc điểm thờ cúng và bản chất tôn giáo