Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

Chuyển thể Văn học – Điện ảnh (Nghiên cứu Liên văn bản)

Chuyển thể Văn học – Điện ảnh (Nghiên cứu Liên văn bản) 10/11/2016 Nhóm tác giả: Lê Thị Dương Nơi xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Nhà xuất bản: 2016 Nơi phát hành: Hà Nội Lần xuất bản: 1 Ngày xuất bản: 04/12/2015 ISBN: 978-604-944-448-7 Kích thước: 13*20.5, 311 DẪN NHẬP   Điện ảnh […]

Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chƣơng cho học sinh trung học phổ thông-tt Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chƣơng cho học sinh trung học phổ thông-ts

So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới

So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới -tt