Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Giới thiệu sách: Những cạnh khía của Lịch sử Văn học

Khai khẩu những tiếng nói đối thoại Cập nhật: 13:15, Thứ 5, 04/08/2016 http://m.nongnghiep.vn/khai-khau-nhung-tieng-noi-doi-thoai-post171374.html Luận điểm của các tác giả trong “Những cạnh khía của Lịch sử Văn học” (NXB Hội Nhà văn, 2016) sẽ gõ mạnh vào đầu óc ưa nằm dài của bạn đọc…   Luận điểm của các tác giả trong “Những […]