Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Giới thiệu sách: Thơ dân tộc Tày sau năm 1945 (Đỗ Thị Thu Huyền)

Thơ dân tộc Tày sau năm 1945 16/08/2016 Nhóm tác giả: Đỗ Thị Thu Huyền Nơi xuất bản: H Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Nơi phát hành: Lần xuất bản: 1 Ngày xuất bản: ISBN: Kích thước: , 303 trang LỜI GIỚI THIỆU (Thơ dân tộc Tày sau năm 1945, Nxb. Đại […]

Nghiên cứu so sánh Sưu thần ký (Trung Quốc) với một số truyện chí quái Việt Nam từ góc độ đặc trưng thể loại và ngôn ngữ Hán văn

Nghiên cứu so sánh Sưu thần ký (Trung Quốc) với một số truyện chí quái Việt Nam từ góc độ đặc trưng thể loại và ngôn ngữ Hán văn -tt