Những người bạn cố đô Huế – 1929 (Việt – Pháp)

Share Button

Những người bạn cố đô Huế 16

29_1BAVH

29_3BAVH

29_4BAVH

29_2BAVH

Share Button