Những người bạn cố đô Huế – 1928 (Việt – Pháp)

Share Button

Những người bạn cố đô Huế 15

28_1BAVH

28_2BAVH

28_3BAVH

28_4BAVH

 

Share Button