Giới thiệu sách: Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học cơ sở , Nxb. ĐHSP, 2018

Share Button

Giới thiệu sách: DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ, NXB ĐHSP, 2018
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên) – Phạm Thị Thu Hiền (Chủ biên) Bùi Minh Đức – Đỗ Thu Hà – Lê Thị Minh Nguyệt – Cập nhật: 13/11/2018

Trong mấy năm gần đây, việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông đã có nhiều chuyển biến; thể hiện rõ nhất là yêu cầu chuyển từ dạy học nội dung sang dạy học phát triển năng lực.
LỜI NÓI ĐẦU

Trong mấy năm gần đây, việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông đã có nhiều chuyển biến; thể hiện rõ nhất là yêu cầu chuyển từ dạy học nội dung sang dạy học phát triển năng lực. Theo hướng này, việc dạy học Ngữ văn trước mắt tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Vẫn là những nội dung dạy học cũ, vẫn là các tác phẩm văn học trong sách giáo khoa hiện hành, nhưng cần hướng dẫn học sinh đọc hiểu, phân tích và đánh giá theo cách thức mới. Từ việc thầy cô chủ yếu giảng văn, nói cho học sinh nghe cái hay, cái đẹp của tác phẩm theo nhận thức và cảm thụ của mình chuyển sang biết tổ chức, hướng dẫn cho học sinh biết cách tiếp nhận, tự tìm hiểu cái hay, cái đẹp của tác phẩm bằng những hiểu biết và cảm nhận của các em. Từ việc áp đặt những khuôn mẫu trong việc viết bài chuyển sang dạy cho học sinh biết cách thức tạo lập một văn bản đúng quy cách, có nội dung và biết diễn đạt, trình bày sáng sủa. Từ việc coi nhẹ nói và nghe chuyển sang yêu cầu tập trung rèn luyện cho học sinh biết nói tự tin, rõ ràng, mạch lạc; biết nghe chính xác, có phản hồi linh hoạt, phù hợp. Cùng với đó, cách kiểm tra cũng phải thay đổi theo hướng đánh giá năng lực; xác định đúng khả năng vận dụng, tạo ra sản phẩm (đọc, viết, nói và nghe) của người học; chống chép văn mẫu, khuyến khích những suy nghĩ chân thực và cách trình bày sáng tạo của người học. Những yêu cầu mới này thực sự là thách thức rất lớn với tất cả mọi giáo viên.
Trong bối cảnh các trường sư phạm, các cơ sở đào tạo chưa chuẩn bị kịp giáo trình và các nội dung đào tạo, bồi dưỡng dạy học theo định hướng phát triển năng lực; để đáp ứng kịp thời sự thiếu hụt này và góp phần chuẩn bị cho giáo viên các cấp đón nhận chương trình tiếng Việt – Ngữ văn mới một cách thuận tiện, chúng tôi biên soạn bộ tài liệu này.
Bộ tài liệu có tên Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt – Ngữ văn. Mỗi cấp một cuốn riêng và có các nội dung chính như sau:
Phần một: cung cấp một số hiểu biết cơ bản về năng lực và dạy học phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt – Ngữ văn.
Phần hai: nêu phương pháp dạy học phát triển năng lực trong môn Ngữ văn. Đây là phần chính của cuốn sách với việc trình bày ngắn gọn các phương pháp dạy học phát triển năng lực cho các phân môn gồm:
– Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản (văn học, thông tin, nghị luận).
– Phương pháp dạy học viết (tập làm văn).
– Phương pháp dạy học bài tiếng Việt.
– Phương pháp dạy học bài nghe – nói.
Phần ba: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt – Ngữ văn theo năng lực gồm một số hiểu biết chung về kiểm tra đánh giá năng lực và các đề minh hoạ.

Cập nhật: 12/12/2018

http://nguvan.hnue.edu.vn/Nghiencuu/Phuongphap/tabid/106/newstab/3304/Default.aspx

Share Button