Tổng hợp hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu 1

Share Button

Tổng hợp hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu 1-thacsytv

Share Button