Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử hình sự sơ thẩm từ thực tiễn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Share Button

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử hình sự sơ thẩm từ thực tiễn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh-thacsytv

Share Button