Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ thực tiễn các Trường Sĩ quan khu vực phía Nam

Share Button

Giáo dục pháp luật trong các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ thực tiễn các Trường Sĩ quan khu vực phía Nam

Share Button