Bảo đảm pháp lý TTHS đối với việc thực hiện quyền con người đối với bị cáo trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận

Share Button

Bảo đảm pháp lý TTHS đối với việc thực hiện quyền con người đối với bị cáo trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận

Share Button