Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng thương mại với hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn xét xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Share Button

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng thương mại với hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn xét xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Share Button