Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng

Share Button

Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng

22/05/2014

Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng
Nhóm tác giả: Nguyễn Đăng Điệp
Nơi xuất bản: H
Nhà xuất bản: Văn học
Nơi phát hành:
Lần xuất bản: 1
Ngày xuất bản: 2014
ISBN:
Kích thước: , 354 tr.
“Quyển sách mà bạn đang cầm trên tay là tập hợp những tiểu luận về thơ mà tôi đã viết trong quãng hơn 20 năm qua. Có những tiểu luận công phu, có những bài viết đang ở mức phác thảo, và có cả những bài viết lần đầu tiên được công bố trong tập sách này… Tất thảy đều thể hiện cái nhìn của riêng tôi về thơ Việt Nam hiện đại. Trong hình dung của tôi, thơ Việt từ thế kỉ XX đến nay vẫn tiếp tục nằm trong quá trình hiện đại hóa để bắt kịp với những động hướng mới của thơ ca nhân loại. Đó là quá trình đi từ khu vực ra thế giới, từ thế giới đơn tuyến đến thế giới đa tuyến, đa phương. Người viết không có tham vọng bao quát tất cả mọi vấn đề về thơ hiện đại, bởi thế, vẫn còn đó nhiều vấn đề để ngỏ, nhiều gương mặt xuất sắc mà tôi chưa có điều kiện viết về họ. Người viết cũng không có ý định thay đổi một cách căn bản những bài viết của mình, mặc dù, từ điểm nhìn hôm nay, tôi biết, có những điều có thể bổ sung thêm, có những điều cần chỉnh lý.

Quan điểm lịch sử nhắc tôi rằng, hãy cố gắng để những gì đã viết hiện lên như thời khắc nó đã ra đời. Có chăng, tôi chỉ phục hiện lại một số chỗ, khi in lần đầu, đã bị rơi sót trong khâu biên tập, in ấn hoặc phải cắt bỏ cho phù hợp với yêu cầu của nơi đăng tải. Đây là lý do khách quan, ngoài mong muốn của tôi. Tuy nhiên do các bài viết được viết trong thời điểm khác nhau, để có sự thống nhất tương đối, tôi lược bỏ một số đoạn trùng lặp, làm sâu thêm một ý nhỏ cần thiết để làm nổi rõ hơn tinh thần chung của cuốn sách. Nếu tìm được một chút chia sẻ từ người đọc, đó là niềm vui mà người viết có được từ tập sách”- Lời mở sách

http://vienvanhoc.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/AnPham/View_Detail.aspx?ItemID=17

Share Button