Nghề nấu rượu thóc truyền thống của người Tày ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Share Button

Nghề nấu rượu thóc truyền thống của người Tày ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *