Nghiên cứu chức năng tác động của diễn ngôn – trên tư liệu diễn văn chính trị tiếng Việt

Share Button

nghien-cuu-chuc-nang-tac-dong-cua-dien-ngon-tren-tu-lieu-dien-van-chinh-tri-tieng-viet-tt

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *