Giới thiệu sách: Xã hội học văn học

Share Button

Xã hội học văn học

Xã hội học văn học Nhóm tác giả: Lộc Phương Thủy, Nguyễn Phương Ngọc, Phùng Ngọc Kiên
Nơi xuất bản: H
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Nơi phát hành:
Lần xuất bản: 1
Ngày xuất bản: 2014
ISBN:
Kích thước: , 539 tr.
“Xã hội học văn học là một lĩnh vực nghiên cứu khá rộng. Trong cuốn sách này, các tác giả chỉ hướng đến một phạm vi hẹp, đó là xã hội học văn học Pháp.Cuốn sách gồm hai phần.

Phần thứ nhất dành cho các bài giới thiệu nghiên cứu trước hết, đề cập đến một số vấn đề chung liên quan đến xã hội học văn học, cụ thể hơn là xã hội học văn học Pháp thế kỉ XX và kéo dài tới  hiện tại, thời điểm những năm đầu của thế kỉ XX. Tiếp theo là các bài giới thiệu các nhà xã hội học văn học tiêu biểu ở Pháp trong thế kỉ XX như L.Goldmann, R.Escarpit, P.Bourdieu. Dành cho phần nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam, cuốn sách đã đề cập đến những vấn đề chung như khả năng ứng dụng lý thuyết trường vào nghiên cứu đời sống văn học nghệ thuật ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, từ đó hướng về một số nghiên cứu cụ thể hơn như hoạt động văn học giai đoạn hòa bình lập lại xét từ lý thuyết trường của P.Bourdieu, nghiên cứu xã hội học văn học trường hợp Trần Dần hoặc nghiên cứu thẩm mỹ tiểu thuyết dịch từ góc độ xã hội học qua trường hợp tác phẩm Bà Bovary ở Việt Nam

Phần thứ hai là phần văn bản dịch thuật giúp người đọc có cơ hội được tiếp xúc với một văn bản gốc  (trích dịch) của các nhà xã hội học văn học Pháp được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Trong cuốn sách này chúng tôi tìm đến xã hội học với hy vọng tiếp cận, tìm hiểu thêm những góc nhìn mới, thậm chí những lối đi có thể không còn mới ở nước ngoài, nhưng hứa hẹn những tiềm năng, có giá trị bổ sung vào khối thông tin cần tìm hiểu, nhận biết và chia sẻ cho các nhà nghiên cứu, đồng thời cung cấp thêm những tiếng nói nhiều chiều và đa dạng để cùng tham khảo” – Trích Lời đầu sách

Nguon-http://vienvanhoc.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/AnPham/View_Detail.aspx?ItemID=18

Share Button