Đặc trưng truyện trinh thám hậu hiện đại trong tiểu thuyết tin tức về một vụ bắt cóc của Gabriel Garcia Marquez

Share Button

Đặc trưng truyện trinh thám hậu hiện đại trong tiểu thuyết tin tức về một vụ bắt cóc của Gabriel Garcia Marquez

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *