Nghề nấu rượu thóc truyền thống của người Tày ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Share Button

Nghề nấu rượu thóc truyền thống của người Tày ở xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Share Button

Tin đề cử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *