Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát trong điều tra các vụ án của người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Share Button

Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát trong điều tra các vụ án của người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Share Button

Tin đề cử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *